Opinie klientów


„Jednym z celów strategii naszej spółki jest kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa zorientowanego na sprawy klienta, gdzie sprawy załatwia się szybko i przyjemnie. W listopadzie 2010 oraz marcu 2011 przeprowadziliśmy sesje szkoleniowe z zakresu poprawy jakości obsługi klienta, w których uczestniczyło 56 pracowników służb serwisowych i biurowych. Szkolenia prowadziła Arleta Olczyk. Tematyka szkoleń została w pełni dostosowana do naszych potrzeb i uwzględniała specyfikę naszej branży. Zajęcia były prowadzone z pełnym profesjonalizmem.”
Prezes Zarządu   „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.

 

"Uczestnicy w przedstawionych im ankietach bardzo wysoko ocenili zawartośc merytoryczną szkolenia i poziom wykłądowcy, co pozwala nam na wystawienie pozytywnej opinie o Pani Olczyk jako profesjonalnym, rzetelnym i godnym polecenia szkoleniowcu. Chcemy podkreślić staranne przygotowanie materiału, a także zastosowanie trafnie dobranych metod szkoleniowych."

Prezes Zarządu Metal - fach sp. z o.o.


"Nasze oczekiwania zostały spełnione. W ocenie uczestników szkolenie było treściwe i rzetelne. Otrzymaliśmy wiele wskazówek, które pomogły nam w codziennej pracy. Projekt szkoleniowy był organizowany dla pracowników i dystrybutorów."

Prezes Zarządu   Werther International Polska sp. z o.o.

 

„Wiedza z zakresu szkolenia przedstawiona była w praktyczny i przystępny sposób, przy zastosowaniu różnorodnych środków przekazu. W trakcie szkolenia trener skutecznie angażował i motywował uczestników szkolenia do weryfikowania swoich umiejętności w praktyce poprzez aktywny udział w ćwiczeniach. Uczestnicy w ankietach podkreślali profesjonalizm, osobowość i doświadczenie Pani Arlety Olczyk.”
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Wodzisław Śląski

 

"Jej zaangażowanie (Arlety Olczyk) w każdy projekt a przede wszystkim profesjonalizm oraz wysoki poziom merytoryczny oceniam bardzo wysoko. Na podkreślenie zasługuje jej osobiste zaangażowanie w realizację każdego projektu, a także elastyczność w dostosowaniu się do specyfiki firmy, terminowe wywiązywanie się ze zleconych zadań, a za każdym razem niezykle rzetelne podejście do każdegfo projektu"

Dyrektor Oddziału Jungheinrich Polska sp. z o.o.


"Szkolenie zostało przygotowane w sposób perfekcyjny i profesjonalny. Sposób przedstawiania materiału był przedstawiany w sposób jasny i zrozumiały dla uczestników szkolenia. Omawiane zaganienia były poparte wieloma przykładami co ułatwiało pracownikom przyswojenie tematu. Pani Arleta Olczyk w sposób wyczerpujący odpowiadała na wszyskie zadawane przez uczestników pytania."

Właściciel firmy Agmar - produkcja drzwi

 

"Pani Arleta Olczyk wykazała się dużą wiedzą, którą w sposób jasny i zrozumiały przekazała uczestnikom szkolenia. Zagadnienia dotyczące szkolenia były omawiane korzystając z własnego doświadczenia oraz posługując się wieloma przykładami (równiez poprzez krótkie filmiki, prezentacje) co oczywiscie wpłynęła na jakośc szkolenia. Ponadto wszystkie zadane przez uczestników pytania nie pozostały bez odpowiedzi."

Kierownik Biura Obsługi Klienta Lafarge Gips sp. z o.o.


"Trenerem prowadzącym była Pani Arleta Olczyk, która możemy z czystym sumieniem polecić każdemu zainteresowanemu tą tematyką (Profesjonalna obsługa klienta). Przeprowadziła kurs w sposób sprawny, realizując w całości wcześniej ustalony zakres materiału. Zrobiła to w sposób profesjonalny, łącząc przekazywaną wiedzę z dawką humoru. Potrafiła cały czas utrzymać zainteresowanie oraz odpowiednie napięcie w grupie. Wiedzę teoretyczną uczestnicy mieli okazję sprawdzić, analizować i pogłębiać w trakcie ćwiczeń i gier zespołowych, które urozmaicały i wzbogacały cały kurs"

Wójt - Urząd Gminy Deszczno

 

"W latach 2009 - 2010 został przygotowany program szkoleń cyklicznych z zakresu profesjonalnej obsługi klienta. Poszczególne cykle szkoleniowe przebiegały bardzo sprawnie z uwagi na przygotowanie merytoryczne i zaangażowanie osobiste prowadzącej. Na podkreślenie zasługuje zarówno profesjonalizm Arlety Olczyk jak i poziom merytoryczny przeprowadzonych szkoleń . Szkolenia zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników i przełożyło się na usprawnienie pracowników BOK"
Kierownik Biura Obsługi  Klienta, Tarnowskie Wodociągi sp. z o.o.


"Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez pracowników naszej firmy (centrala Kraków, oddział Katowice) i przełożyło się na usprawnienie kontaktów z klientami firmy."

Prezes Zarządu   Progress - systemy komputerowe sp. z o.o.


"Jako trener posiada umiejętności panowania nad uczestnikami w grupie. Z dużym uznaniem oceniono egzemplifikację treści i stronę praktyczną, oraz dostosowanie materiału szkoleniowego do specyfiki firmy.
Jako doradca umiejętnie wczuwa się w sytuację rozmówcy, potrafi dobrze ocenić potencjał pracownika, jego słabe i mocne strony. Z dużym wyczuciem potrafi rozmówcy wskazać obszary wymagające poprawy, następnie monitorować pracę swojego klienta."

Dyrektor Generalny L.GRANT Polska


"Szkolenie zostało przez pracowników oceniono bardzo wysoko ocenione głównie ze względu na praktyczne rozwiązania pomagające w codziennych kontaktach z klientami a także merytoryczną zawartośc przekazywanych informacji. W trakcie szkolenia zostały opracowane - a po szkoleniu - wdrożone standardy obsługi klienta we wszystkich oddziałach w firmie.
Chciałabym bardzo gorąco polecić Arletę Olczyk jako trenera i doradcę"

Prezes Hobij Polska sp.z o.o.

 

„Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego prowadzenia szkolenia, z przygotowanych różnorodnych materiałów szkoleniowych,  także z atmosfery szkolenia, która w swoim przebiegu stanowiła przykład pożądanego klimatu i wzorców obsługi. Szkolenie to na tle dotychczasowej tradycyjnej formuły monotonnych wykładów i sztywnych konsultacji, było nowatorskie, co szczególnie doceniamy i z przyjemnością będziemy rekomendować”
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”  Jelenia Góra


"Koordynacją i realizacją wszystkich zgłaszanych przez firmę potrzeb zajmowała się p. Arleta Olczyk, której profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny był wysoko ceniony przez Zarząd firmy a także przez pracowników firmy bezpośrednio zaangażowanych w realizację danego zadania. W zakresie pozyskiwania nowych pracowników Arleta Olczyk zawsze rekomendowała kandydatów spełniających wszystkie wymagania stawiane przez firmę. W trakcie tej wieloletniej współpracy zatrudniono kilkadziesiąt osób."

Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Slag Recycling sp. z o.o.


"Szkolenie było przygotowane profesjonalnie, a po szkoleniu zaobserwowano u uczestników widoczną zmianę w postawach proklienckich, wdrożono poznane standardy obsługi w rozmowach z klientami, które przełozyły się na udoskonalenie wzajemnej komunikacji."

Dyrektor działu HR Quantum Software S.A.

 

"Szkolenie zostało ocenione przez uczestników bardzo pozytywnie, jako dostosowane do rzeczywistych sytuacji, natomiast Arleta Olczyk została odebrana jako potrafiąca  przekazać wiedzę w sposób zrozumiały i przystępny."

Prezes Lex Consulting - Szkolenie dla pracowników Urzędów Pracy organizowane przez Lex Consulting

 

"Szkolenia prowadziła Pani Arleta Olczyk, która zaprezentowała wysoki poziom wiedzy merytorycznej i bogate doświadczenie w zakresie własciwego podejścia do kontaktów posprzedażowych i reagowania na składane przez klientów reklamacje. Wszystkie zrealizowane szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników. Uczestnicy zwrócili uwagę na dużą wiedzę i doświadczenie trenera."

Starszy specjalista ds. personalnych Macrologic S.A.